Zajęcia przedmiotowe –zapisy na nowy semestr

Zapraszamy serdecznie na warsztaty przedmiotowe organizowane przez nasząFundacjęw roku szkolnym 2016/2017. Sąone skierowane zarówno do uczniów chcących rozwijaćswoje zainteresowania z danego przedmiotu jak równieżdla tych mających problemy w nauce. Oferta jest równieżskierowana do uczniów objętych nauczaniem domowym.

Rozpoczynamy I semestr –prowadzimy zapisy na:

 • język polski
 • matematykę
 • przyrodę
 • historię
 • chemię
 • fizykę

Możliwośćutworzenia grup dla:

 • uczniów klas IV-VI
 • gimnazjum
 • liceum
 • technikum

Zajęcia sąprowadzone w małych grupach. Cena: od 15złza 60 minut. Miejsce: sale w budynku parafii Św. Brata Alberta w Wesołej-Zielonej.

Zapisy:

 • telefonicznie pod numerem: 606-310-223
 • zapytania można równieżprzesyłaćna e-mail: hanna107@op.pl

Serdecznie zapraszamy!

Może Ci się również spodoba