Ruszają zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022!

Oferujemy

  1. Zajęcia i/lub korepetycje przygotowujące do:
  • matury wraz z rozszerzeniami
  • egzaminu ósmoklasisty

2. Zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych:

  • językowe

–j. polski

–j. angielski

–j. niemiecki

–j. hiszpański –native speaker

–j. francuski

–j. rosyjski –native speaker

  • przedmiotowe

–j. polski

–fizyka

–matematyka

–chemia

  • artystyczne

–gry na instrumentach: gitara, pianino, keyboard

–taniec

–śpiew

–rysunek

3. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych:

  • grafomotoryka
  • szachowe
  • plastyczne

Zajęcia będąsięodbywały:

–stacjonarnie przy ul. Brata Alberta 14 w Wesołej- Zielonej od 06.09.2021 r.

–online, w zależności od sytuacji pandemicznej

–w godzinach od 14.00 –21.00 poniedziałek-piątek oraz sobota od 10.00 –14.00

–w grupach do 4 uczniów

–czas zajęć60 minut

–zajęcia indywidualne tylko w uzasadnionych przypadkach

–ceny zajęćgrupowych od 30,00 zł

Może Ci się również spodoba