O zajęciach

Na zajęciach z języków obcych pracujemy w bardzo małych grupach, co pozwala na bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem, stworzenie serdecznej atmosfery i dopilnowanie postępów.

Jesteśmy elastyczni –wielkośćgrup, jak i cele nauki, mogąbyćdostosowane do konkretnych potrzeb naszych uczniów, zarówno dzieci jak i dorosłych.

W grupach najmłodszych kładziemy duży nacisk na radosne formy nauczania: piosenki, wierszyki, formy ruchowe.

W grupach starszych oraz dla dorosłych stosujemy metodękomunikacyjną, czyli tworzymy warunki sprzyjające porozumiewaniu się, mówimy do uczniów prostym językiem, z dużąliczbąpowtórzeń, nowe słowa i zwroty przekazujemy przy pomocy kojarzenia ich z ruchem.

Wszyscy nasi lektorzy mająnie tylko odpowiednie kwalifikacje lingwistyczne, ale także wielkąpasjępedagogicznąi doskonały kontakt z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

Postępy uczniów sąmonitorowane przez lektora, a rodzice otrzymująinformacje na temat postępów dzieci.