O zajęciach

Na zajęciach z języków obcych pracujemy w bardzo małych grupach, co pozwala na bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem, stworzenie serdecznej atmosfery i dopilnowanie postępów.

Jesteśmy elastyczni – wielkość grup, jak i cele nauki, mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb naszych uczniów, zarówno dzieci jak i dorosłych.

W grupach najmłodszych kładziemy duży nacisk na radosne formy nauczania: piosenki, wierszyki, formy ruchowe.

W grupach starszych oraz dla dorosłych stosujemy metodę komunikacyjną, czyli tworzymy warunki sprzyjające porozumiewaniu się, mówimy do uczniów prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń, nowe słowa i zwroty przekazujemy przy pomocy kojarzenia ich z ruchem.

Wszyscy nasi lektorzy mają nie tylko odpowiednie kwalifikacje lingwistyczne, ale także wielką pasję pedagogiczną i doskonały kontakt z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

Postępy uczniów są monitorowane przez lektora, a rodzice otrzymują informacje na temat postępów dzieci.