Przedmioty

W chwili obecnej prowadzimy zajęcia z następujących przedmiotów:

–języki obce
–język polski
–matematyka
–chemia,
–fizyka
–plastyka.

Jesteśmy także gotowi uruchomićzajęcia z:
–przyrody,
–historii,
–a także innych przedmiotów w razie zainteresowania ze strony uczniów.
Mamy możliwośćutworzenia grup na poziomach: klas IV-VIII, liceum, technikum.

Organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym!