Przedmioty

W chwili obecnej prowadzimy zajęcia z następujących przedmiotów:

– języki obce
– język polski
– matematyka
– chemia,
– fizyka
– plastyka.

Jesteśmy także gotowi uruchomić zajęcia z:
– przyrody,
– historii,
– a także innych przedmiotów w razie zainteresowania ze strony uczniów.
Mamy możliwość utworzenia grup na poziomach: klas IV-VIII, liceum, technikum.

Organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym!