Plan zajęć

Zapraszamy serdecznie na zajęcia organizowane przez nasząFundację.

Oferta skierowana jest do osób chcących odkrywaćswoje talenty, rozwijaćzainteresowania oraz pasje jak równieżdla uczniów mających problemy w nauce i pragnących nadrobićzaległości.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz dla matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym!

Rozpoczynamy zapisy na I semestr:

1. zajęcia przedmiotowe:
matematyka dla szkółpodstawowych oraz ponadpodstawowych;
język polski;
chemia;
fizyka;
inne zajęcia, jeśli jest zapotrzebowanie;
2. zajęcia językowe:
język angielski –na każdym poziomie włącznie z biznesowym;
język francuski –na każdym poziomie;
język niemiecki –na każdym poziomie;
język hiszpański –na każdym poziomie;
3. zajęcia ze specjalistami:
logopeda;
reedukator;
psycholog;
pedagog;
4. badanie predyspozycji zawodowych u:
dzieci;
młodzieży;
dorosłych;
5. konsultacje z radcąprawnym;
6. zajęcia plastyczno-techniczne:
rysunek;
majsterkowanie;
modelowanie;
plastyka dla smyka;
florystyczne;
7. warsztaty kroju i szycia:
technika szycia ręcznego;
opracowanie form, krojenie;
szycie maszynowe;
8. zajęcia muzyczne:
nauka śpiewu;
nauka gry na gitarze;
nauka gry na keyboard;
9. zajęcia taneczno-ruchowe w sali z lustrami dla:
dzieci;
młodzieży;
dorosłych –SALSATION;
10. zajęcia szachowe na różnym poziomie zaawansowania;
11. gry planszowe.

Zajęcia sąprowadzone w małych grupach. Miejsce: ul. Brata alberta 14 Wesoła (osiedle Zielona) wejście od ul. Wilanowskiej.

Zapisy:

  • telefonicznie pod numerem: 606-310-223
  • zapytania można równieżprzesyłaćna e-mail: hanna107@op.pl

Serdecznie zapraszamy!