Oferta

Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃXXI WIEKU

Nasza Fundacja oferuje zajęcia przedmiotowe, językowe, artystyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych chcących poszerzaćswojąwiedzę, umiejętności, odkrywaćtalenty i rozwijaćpasje. W naszej ofercie sąrównieżzajęcia szachowe, zumba, salsation, zajęcia taneczne, gry strategiczne oraz GRANGLIK –gry w języku angielskim, a od 2020 r. będąwarsztaty teatralne. Do nauki przedmiotów w ramach Fundacji zapraszamy równieżdzieci objęte edukacjądomową.

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawałsięcoraz bardziej człowiekiem;o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;aby więc poprzez wszystko co ma, co poważa, umiałbardziej i pełniej byćczłowiekiem, to znaczy, ażeby równieżumiałbardziej byćnie tylko z drugim, ale i dla drugich.”cyt.: Jana Pawła II”.

Od września 2020 r. zajęcia będąsięodbywały w formie stacjonarnej, plenerowej oraz on-line.

Organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym!

Zapraszamy do zapoznania sięz nasząofertą:

Oferta

1. zajęcia przedmiotowe:
matematyka dla szkółpodstawowych oraz ponadpodstawowych;
język polski;
chemia;
fizyka;
inne zajęcia, jeśli jest zapotrzebowanie;
2. zajęcia językowe:
język angielski –na każdym poziomie włącznie z biznesowym;
język francuski –na każdym poziomie;
język niemiecki –na każdym poziomie;
język hiszpański –native speaker na każdym poziomie;
język rosyjski –native speaker na każdym poziomie;
3. zajęcia ze specjalistami:
logopeda;
reedukator;
psycholog;
pedagog;
4. badanie predyspozycji zawodowych u:
dzieci;
młodzieży;
dorosłych;
5. konsultacje z radcąprawnym;
6. zajęcia plastyczno-techniczne:
rysunek;
majsterkowanie;
modelowanie;
plastyka dla smyka;
florystyczne;
7. warsztaty kroju i szycia:
technika szycia ręcznego;
opracowanie form, krojenie;
szycie maszynowe;
8. zajęcia muzyczne:
nauka śpiewu;
nauka gry na gitarze;
nauka gry na keyboard;
9. zajęcia taneczno-ruchowe w sali z lustrami dla:
dzieci;
młodzieży;
dorosłych –SALSATION;
10. zajęcia szachowe na różnym poziomie zaawansowania;
11. gry planszowe.

Informacje i zapisy pod nr tel.: 606-310-223.