Oferta

Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU

Nasza Fundacja oferuje zajęcia przedmiotowe, językowe, artystyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych chcących poszerzać swoją wiedzę, umiejętności, odkrywać talenty i rozwijać pasje. W naszej ofercie są również zajęcia szachowe, zumba, salsation, zajęcia taneczne, gry strategiczne oraz GRANGLIK – gry w języku angielskim, a od 2020 r. będą warsztaty teatralne. Do nauki przedmiotów w ramach Fundacji zapraszamy również dzieci objęte edukacją domową.

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem; o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co poważa, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.” cyt.: Jana Pawła II”.

Od września 2020 r. zajęcia będą się odbywały w formie stacjonarnej, plenerowej oraz on-line.

Organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Oferta

1. zajęcia przedmiotowe:
matematyka dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych;
język polski;
chemia;
fizyka;
inne zajęcia, jeśli jest zapotrzebowanie;
2. zajęcia językowe:
język angielski – na każdym poziomie włącznie z biznesowym;
język francuski – na każdym poziomie;
język niemiecki – na każdym poziomie;
język hiszpański – native speaker na każdym poziomie;
język rosyjski – native speaker na każdym poziomie;
3. zajęcia ze specjalistami:
logopeda;
reedukator;
psycholog;
pedagog;
4. badanie predyspozycji zawodowych u:
dzieci;
młodzieży;
dorosłych;
5. konsultacje z radcą prawnym;
6. zajęcia plastyczno-techniczne:
rysunek;
majsterkowanie;
modelowanie;
plastyka dla smyka;
florystyczne;
7. warsztaty kroju i szycia:
technika szycia ręcznego;
opracowanie form, krojenie;
szycie maszynowe;
8. zajęcia muzyczne:
nauka śpiewu;
nauka gry na gitarze;
nauka gry na keyboard;
9. zajęcia taneczno-ruchowe w sali z lustrami dla:
dzieci;
młodzieży;
dorosłych – SALSATION;
10. zajęcia szachowe na różnym poziomie zaawansowania;
11. gry planszowe.

Informacje i zapisy pod nr tel.: 606-310-223.