Władze fundacji

  • Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji  Barbara Kupiec

, Władze fundacji

  • Rada Fundacji

Przewodnicząca  Hanna Ewa Pieniący

Członek Rady  Zbigniew Janusz Jaros

Członek Rady   Robert Kupiec