Władze fundacji

  • Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji  Barbara Kupiec

Władze fundacji

  • Rada Fundacji

Przewodnicząca  Hanna Ewa Koć

Członek Rady  Zbigniew Janusz Jaros

Członek Rady   Robert Kupiec