Misja fundacji

MisjąFundacji jest:

Prowadzenie wszechstronnych zajęćumożliwiających odkrywanie talentów i rozwijanie pasji.