O nas

Nasze motto 

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem; o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co poważa, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II

Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU

działa w Warszawie od 2013 roku

  • MISJĄ FUNDACJI jest:

– prowadzenie wszechstronnych zajęć umożliwiających

odkrywanie talentów i rozwijanie pasji dla dzieci,

młodzieży oraz dorosłych;

– pomaganie dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji

materialnej i rodzinnej. 

  • UCZESTNICZYMY W LOKALNYM SYSTEMIE WSPARCIA „WESOŁE BYSTRZAKI”

– dla dzieci z rodzin niewydolnych finansowo,

wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • PROWADZIMY ZAJĘCIA PLENEROWE ORAZ STACJONARNE

– językowe, przedmiotowe, szachowe, artystyczne;

– Dni Dziecka, Mikołajki.

  • ORGANIZUJEMY KONCERTY, SPEKTAKLE

– współpracujemy ze szkołami ogólnokształcącymi

oraz artystycznymi na terenie Warszawy.

  • NASZA DOTYCHCZASOWA PRACA SPOTKAŁA SIĘ Z LICZNYMI PODZIĘKOWANIAMI, REKOMENDACJAMI

   – Pani Prezes Barbara Kupiec została

CZŁOWIEKIEM ROKU 2016 w obszarze przeciwdziałania

przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom

i patologiom społecznym.

  • MOŻESZ NAS WESPRZEĆ wpłacając na „cele statutowe”

Fundacji: BNP Paribas 17 1750 0012 0000 0000 2295 6787