O nas

Nasze motto 

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawałsięcoraz bardziej człowiekiem;o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;aby więc poprzez wszystko co ma, co poważa, umiałbardziej i pełniej byćczłowiekiem, to znaczy, ażeby równieżumiałbardziej byćnie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

Jan PawełII

Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃXXI WIEKU

działa w Warszawie od 2013 roku

  • MISJĄFUNDACJI jest:

–prowadzenie wszechstronnych zajęćumożliwiających

odkrywanie talentów i rozwijanie pasji dla dzieci,

młodzieży oraz dorosłych;

–pomaganie dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji

materialnej i rodzinnej. 

  • UCZESTNICZYMY W LOKALNYM SYSTEMIE WSPARCIA „WESOŁE BYSTRZAKI”

–dla dzieci z rodzin niewydolnych finansowo,

wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • PROWADZIMY ZAJĘCIA PLENEROWE ORAZ STACJONARNE

–językowe, przedmiotowe, szachowe, artystyczne;

–Dni Dziecka, Mikołajki.

  • ORGANIZUJEMY KONCERTY, SPEKTAKLE

–współpracujemy ze szkołami ogólnokształcącymi

oraz artystycznymi na terenie Warszawy.

  • NASZA DOTYCHCZASOWA PRACA SPOTKAŁA SIĘZ LICZNYMI PODZIĘKOWANIAMI, REKOMENDACJAMI

  –Pani Prezes Barbara Kupiec została

CZŁOWIEKIEM ROKU 2016 w obszarze przeciwdziałania

przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom

i patologiom społecznym.

  • MOŻESZ NAS WESPRZEĆwpłacając na „cele statutowe”

Fundacji: BNP Paribas 17 1750 0012 0000 0000 2295 6787