Leroy Merlin

Z przyjemnościąinformujemy, że w 2014 roku Fundacja UczeńXXI Wieku otrzymała grant od firmy Leroy Merlin na remont łazienek w Parafii św. Brata Alberta w Warszawie Wesołej –tam odbywały sięzajęcia do maja 2018 roku.

Po rozpatrzeniu wniosku grantowego nr 47/II/2014 (5) Fundacja Leroy Merlin przyznała naszej fundacji kwotę4 348,69 złktóre otrzymaliśmy w postaci materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Dzięki temu wsparciu mogliśmy wraz z Księdzem Proboszczem Józefem Skarpetowskim wspólnymi siłami i środkami rozpocząćremont łazienek. Dzięki temu nasi uczniowie, jak i wszyscy goście Parafii będąmogli korzystaćz nowoczesnych i pięknych toalet.

, Leroy Merlin

, Leroy Merlin

, Leroy Merlin , Leroy Merlin , Leroy Merlin , Leroy Merlin , Leroy Merlin , Leroy Merlin

, Leroy Merlin

, Leroy Merlin