KONCERT SERC

Zapraszamy na niecodzienne wydarzenie, które będzie miało miejsce w Wesołej w Klubie Kościuszkowca.
Koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Wystąpi na nim:

ZESPÓŁTANECZNY “HAND TO HAND”–znany z wielu kon­cer­tów z gwiaz­dami pol­skiej estrady, z licz­nych tele­dy­sków i udziału w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych. Zdo­bywcy róż­no­rod­nych nagród festi­wa­lo­wych, a także wie­lo­krotni mistrzo­wie i wicemistrzo­wie Pol­ski w Disco Dance Fre­estyle, Hip Hop, Show Dance, Mambo i Rock and Roll.

WARSZAWSKI KWARTET PUZONOWY –to zespółutworzony przez absolwentów Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Idea wspólnego muzykowania zrodzona jeszcze podczas studiów, zaowocowała I-sząnagrodązdobytąprzez muzyków na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Bydgoszczy. Członkowie Kwartetu na codzieńzwiązani sąz czołowymi warszawskimi orkiestrami –m.in. „SinfoniąVarsovia”, PolskąOrkiestrąRadiowąi OrkiestrąWarszawskiej Opery Kameralnej.

URSZULA NOWAKOWSKA-ŻWIRDOWSKA –absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek. Obecnie gra jako solistka i kameralistka, jak równieżz orkiestrami m.in.: Filharmonii Narodowej, Opery Narodowej, z SinfoniąVarsovią, PolskąOrkiestrąRadiową, FilharmoniąŁódzką.

DOMINIKA FARBANIEC —Absolwentka Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium z Logopedii i Emisji Głosu. Nauczycielka z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżąi dorosłymi. Autorka Programu Umuzykalniającego –„Mała Estrada”skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Instruktorka śpiewu rozrywkowego, która pracęnad głosem opiera na Technice Speech Level Singing –jednej z najskuteczniejszych metod naukiśpiewu na świecie.

MAREK ŻWIRDOWSKI –gręna puzonie studiowałw Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych w Bydgoszczy oraz zdobywcąwyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku. Pracęzawodowąrozpocząłw 1989 roku w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Od 1993 roku jest muzykiem orkiestry Sinfonia Varsovia, z którąkoncertowałw większości państw Europy oraz w Azji i USA. Zorkiestrątądokonałtakżelicznych nagrańpłytowych –ponad 100 płyt CD z muzykąklasyczną, współczesną, filmową, operową, operetkowądla tak renomowanych wytwórni jak: Deutsche Grammophon, Decca, Sony, EMI, Virgin Classic, Naxos, Warner Classics. Od wielu lat koncertuje jako solista i ma na swoim koncie liczne recitale solowe oraz koncerty z orkiestrąsymfonicznąi dętą. Równocześnie działa jako kameralista –jest założycielem i liderem Warszawskiego Kwartetu Puzonowego, oraz członkiem zespołu Sinfonia Varsovia Brass. Wykonuje także muzykędawnąna puzonie barokowym. Współpracowałz zespołami Collegio Antico, La Tempesta oraz Ars Cantus, z którymi koncertowałi dokonałnagrańpłytowych. W 1991 roku rozpocząłdziałalnośćpedagogicznąi jest obecnie adiunktem ze stopniem doktora habilitowanego w klasie puzonu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Za swojądziałalnośćw 2014 roku zostałuhonorowany odznaczeniemZasłużony dla Warszawy.

MAREK KUPIEC –uczeńPaństwowej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Warszawie –laureat m.in:I Miejsca w I Ogólnopolskim KonkursieHarfowym im. KAROLA GROLLA w Warszawie;I Nagrody wII MiędzynarodowymKonkursie –Festiwalu Harfowym im. WIKTORII POLTARIEWEJ we Lwowie i wielu innych. OtrzymałNagrodęBurmistrza Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Dla Największego Talentu Artystycznego Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej;oraz Wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy za Wybitne Osiągnięcia Artystyczne wObszarze Kultury w 2017 r.;Laureat I Miejsca w Przeglądzie Młodych Talentów pt.: ”ARTYSTYCZNA WESOŁA”w Warszawie w 2018 r.

ZBIGNIEW KACZMAREK –zawodowy aktor dramatu, konferansjer realizujący autorskie programy poetyckie o różnorodnej tematyce, występujący na terenie całego kraju. Znany z licznych ról teatralnych, filmowych, serialach. Jako konferansjer na koncercie będzie czuwałnad sprawnym przebiegiem przedstawienia.

Oczywiście nie obędzie siębez słodkiej niespodzianki dla każdego.

ZAPRASZAMY!!!

Może Ci się również spodoba