Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!

, Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!

10 grudnia 2017r. odbyło sięspotkanie mikołajkowe połączone z inauguracjąprojektu Wesołe Bystrzaki. Obok licznie przybyłych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców swojąobecnościązaszczycili nas także Pan Marian Mahor, Wiceburmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Pan Piotr Zieliński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Ksiądz Proboszcz Józef Skarpetowski.

Impreza odbyła sięw Domu Parafialnym przy ul. Szerokiej 2. Wchodzących witała pięknie ozdobiona choinka, wystawa prac dzieci oraz udekorowane świątecznie sale. Po krótkiej części oficjalnej, w czasie której koordynatorzy opowiedzieli o projekcie, Pan Burmistrz Mahor podziękowałza utworzenie konsorcjum czterech organizacji pozarządowych oraz realizacjędziałańna rzecz dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Następnie wszyscy mogli wziąćudziałw turnieju szachowym, grach planszowych w języku angielskim, zajęciach florystycznych oraz zajęciach plastyczno-technicznych w czasie których dzieci wykonywały pejzażw kuli, bombki własnego pomysłu, świąteczne lampiony. Dla najmłodszych przygotowano kolorowanki. Przy suto zastawionych stołach dzięki lokalnym sponsorom i świątecznej muzyce dzieci bawiły sięwspaniale. Wyrazem tego byłuśmiech na ich twarzach i ich rodziców, opiekunów, którzy licznie przybyli na spotkanie.

Były występy artystyczne i oczywiście przybyłtakże Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, medale w turnieju szachowym, dyplomy oraz mnóstwo słodyczy, nie zabrakło loterii, w której każdy los wygrywał. Było również100 balonów z logo projektu, które pocieszały, niechętnie wychodzące dzieci.
Projekt Wesołe Bystrzaki rozpocząłsięna początku września 2017r., potrwa do 31.12.2019r.,
Projekt realizują4 organizacje partnerskie, które złożyły wspólnąofertęna konkurs ogłoszony przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: Towarzystwo PrzyjaciółDzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, UczeńXXI W., Akademia Sportu Wesoła, Partnerstwo dla Pracy;
Działania realizowane w ramach projektu to: korepetycje z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, pogotowie lekcyjne, warsztaty psychoedukacyjne- realizowane bezpośrednio w Szkole Podstawowej nr 172;
Zajęcia szachowe i gry planszowe, j. angielski na różnym poziomie zaawansowania, zajęcia plastyczno-techniczne- odbywająsięw Fundacji UczeńXXI w. ul. Szeroka 2.
Piłka nożna, ręczna, siłownia od 14rż.- zajęcia realizowane głównie na terenie obiektów sportowych SP 172, ale tez na terenie Zielonej.

Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie imprezy wszystkim wolontariuszom i sponsorom, dzięki którym uśmiech zagościłna twarzach ponad 100 dzieci.

Oto zdjęcia z imprezy:

fot. Anna Krzemińska

fot. Magdalena Prokop: facebook.com/MagdaProkopFotograf

, Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!     , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!, Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!  , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!, Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!, Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!  , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!  , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone! , Impreza mikołajkowa i inauguracja zakończone!

Do zobaczenia!

Może Ci się również spodoba