Aktualności

ZAPRASZAMY DO NOWEGO MIEJSCA ZAJĘĆFUNDACJI UCZEŃXXI WIEKU:

ul. Brata Alberta 14 –wejście od ul. Wilanowskiej

Poniżej wciążrozszerzająca sięoferta FUNDACJI, w której prowadzone sązajęcia:

1)przedmiotowe:

 • matematyka dla szkółpodstawowych oraz ponadpodstawowych;
 • język polski;
 • chemia;
 • biologia;
 • inne zajęcia, jeśli jest zapotrzebowanie;

2) językowe:

 • język angielski –na każdym poziomie włącznie z biznesowym;
 • język francuski –na każdym poziomie;
 • język niemiecki–na każdym poziomie;
 • język hiszpański –na każdym poziomie;

3) taneczne –w sali z lustrami:

 • ZUMBA;
 • ZUMBA GOLD;
 • SALSATION;

4) gry planszowe;

5) szachowe –na różnym poziomie zaawansowania;

6) plastyczno-techniczne:

 • majsterkowanie
 • modelowanie
 • plastyka dla smyka;
 • florystyczne;

7) muzyczne:

 • nauka śpiewu;
 • nauka gry na gitarze;
 • nauka gry na keyboard;

8) kroju i szycia:

 • technika szycia ręcznego;
 • opracowanie form, krojenie
 • szycie maszynowe;

9) ze specjalistami:

 • logopeda;
 • psycholog/pedagog;
 • reedukator;

10) zajęcia świetlicowe.

Będzie równieżmożliwośćzbadania predyspozycji zawodowych u młodzieży i osób dorosłych.

To tylko częśćproponowana od września tego roku.

Informacje i zapisy pod nr tel.: 606-310-223.

RUSZAJĄZAPISY NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/20–miejsce zajęć: ul. Brata Alberta 14 (wejście od ul. Wilanowskiej)
Wstępnie znane sąjużniektóre dni i godziny zajęć
w Fundacji UCZEŃXXI WIEKU
1. JĘZYK ANGIELSKI –wtorek- piątek od 15.00 do 20.00. Cena od 30 –70 zł.
2. JĘZYK NIEMIECKI –poniedziałek od 15.00 do 20.00;środa od 15.00 do 20.00. Cena od 30 –60 zł.
3. MATEMATYKA/CHEMIA –czwartek od 16.00 do 20.00;wtorek od 17.00 do 20.00. Cena od 40 –60 zł.
4. SALSATION –czwartek od 19.00 do 20.00. Cena od 20 –25 zł.
5. ZAJĘCIA Z KROJU I SZYCIA –piątek od 18.00 do 19.30. Cena od 50 złza 90 minut przy cyklu 12 zajęć;zajęcia indywidualne 100 złza 90 minut.
6. PLASTYKA dla SMYKA –dzieci z „O”i klas 1-3 sobota od 10.00 do 13.00. Cena 20 zł.
·Zajęcia rozpoczynamy jużod 09.09.2019 r. w Zielonej na ul. Brata Alberta.
·Godziny do uzgodnienia w podanych dniach i przedziałach czasowych.
·Płatności uzależnione od ilości dzieci w grupie i rodzaju zajęć.
·Czas trwania zajęć60 minut.
ZAPRASZAM DO KONTAKTU: 606 310 223

, Aktualności

Zapraszamy na niecodzienne wydarzenie, które będzie miało miejsce w Wesołej w Klubie Kościuszkowca.
Koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, na którym wystąpią:
ZESPÓŁTANECZNY “HAND TO HAND”–znany z wielu kon­cer­tów z gwiaz­dami pol­skiej estrady, z licz­nych tele­dy­sków i udziału w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych. Zdo­bywcy róż­no­rod­nych nagród festi­wa­lo­wych, a także wie­lo­krotni mistrzo­wie i wicemistrzo­wie Pol­ski w Disco Dance Fre­estyle, Hip Hop, Show Dance, Mambo i Rock and Roll.
Zespółtrąbek , harfiści, śpiewaczka, aktor i oczywiście nie obędzie siębez słodkiej niespodzianki dla każdego
ZAPRASZAMY!!!
, Aktualności
, Aktualności

W dniu 23 kwietnia Pani Prezes miała przyjemnośćwystąpienia podczas konferencji “Dziecko –obywatel świata. Dyplomacja i stosunki międzynarodowe w edukacji i wychowaniu”organizowanej przez Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag
Gościem honorowym byłMarek Michalak –Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Dyr. Instytutu Praw dziecka im. Janusza Korczaka, Rzecznik Praw Dziecka
Gościem Specjalnym byłAdil Abdel Aati –kandydat na prezydentaSudanu, Członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, prezes Fundacji Harambi.
Słowo powitalne wygłosiłm.in. Jan Wieliński –wieloletni ambasador Polski w krajach afrykańskich oraz Aleksandra Natasza Skupińska –Przewodnicząca Forum Młodych Dyplomatów.
Całośćpoprowadziły:
13 letnia Kira Sukhoboichenko –zwycieżczyni start-upów dziecięcych w Polsce w 2016 r. z ideą“Plecak Latający”. Jedyna uczennica, która stworzyła ruch międzynarodowy oraz 
Barbara Kupiec –andragog, Prezes Fundacji UCZEŃXXI WIEKU, Człowiek Roku 2016 w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom i patologiom społecznym, która równieżzostała zaproszona celem zaprezentowania działalności i osiągnięćFundacji.
Na konferencji były poruszane bardzo interesujące tematy, takie jak: 
1) “Rola instytucji dyplomatycznych w rozwoju edukacji w różnych krajach”, 
2) “Jaka jest możliwośćedukacji, samorealizowania się, podróżowania oraz wspierania przedsiębiorczości wśród dzieci w różnych krajach. Różnorodnośćszkół”.
Wspaniałe było to, że w konferencji uczestniczyły dzieci. Każde z nich miało wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia.
Wszystko odbywało sięw Przestrzeńfrom Facebook
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz możliwośćwspółorganizowania.Mam przyjemnośćzaprosićPaństwa na wyjątkowy koncert patriotyczno-świąteczny organizowany przez FundacjęOświatowo-KulturalnąUCZEŃXXI WIEKU pt.: „Harfa, poezja, śpiew”, który odbędzie sięw Klubie Kościuszkowca na  placu Wojska Polskiego 129 w Warszawie Wesołej.

Wystąpi na nim:

 • laureat wielu konkursów harfowych w Polsce i za granicąMarek Kupiec;
 • wielokrotnie nagradzana na krajowych i zagranicznych festiwalach wokalistka Klaudia Kulik;
 • zawodowy aktor teatralny i filmowy Zbigniew Kaczmarek;

oraz

 • jedyny w Polsce zespółharfowy: WIKTORSKA HARP OPEN, który ma w swoim dorobku kilka wielkich koncertów w Filharmoniach oraz podczas festiwali w Polsce.

WSTĘP WOLNY

, Aktualności

Koncert jest współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

i współorganizowany przez:

 1. Klub Kościuszkowca w Wesołej,
 2. Stowarzyszenie Harfa Dzieciom,
 3. PaństwowąSzkołęMuzycznąim. Karola Kurpińskiego w Warszawie oraz
 4. ZespółPaństwowych SzkółMuzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.

                          ZAPRASZAMY!!!

Kochani! Zapowiada sięmega smaczna impreza MIKOŁAJKOWA z FundacjąUCZEŃXXI WIEKU!!! Jużw ten weekend będzie można skosztowaćsłodkości z cukierni BLIKLE, SĘKACZ, AMBROZJA oraz lodziarni GRYCAN!!!!! Przybywajcie!!!!!, Aktualności

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY 15.10.2018 r. do SP 172 od 18.00 do 19.30

, Aktualności

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia.

W soboty na zajęciach plastycznych sąwykonywane różnymi technikami piękne arcydzieła. Zobaczcie sami:

, Aktualności , Aktualności, Aktualności, Aktualności , Aktualności , Aktualności

, Aktualności , Aktualności , Aktualności , Aktualności

Impreza mikołajkowa oraz inauguracja zakończone!

, Aktualności

10 grudnia 2017r. odbyło sięspotkanie mikołajkowe połączone z inauguracjąprojektu Wesołe Bystrzaki. Obok licznie przybyłych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców swojąobecnościązaszczycili nas także Pan Marian Mahor, Wiceburmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Pan Piotr Zieliński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Ksiądz Proboszcz Józef Skarpetowski.

Impreza odbyła sięw Domu Parafialnym przy ul. Szerokiej 2. Wchodzących witała pięknie ozdobiona choinka, wystawa prac dzieci oraz udekorowane świątecznie sale. Po krótkiej części oficjalnej, w czasie której koordynatorzy opowiedzieli o projekcie, Pan Burmistrz Mahor podziękowałza utworzenie konsorcjum czterech organizacji pozarządowych oraz realizacjędziałańna rzecz dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Następnie wszyscy mogli wziąćudziałw turnieju szachowym, grach planszowych w języku angielskim, zajęciach florystycznych oraz zajęciach plastyczno-technicznych w czasie których dzieci wykonywały pejzażw kuli, bombki własnego pomysłu, świąteczne lampiony. Dla najmłodszych przygotowano kolorowanki. Przy suto zastawionych stołach dzięki lokalnym sponsorom i świątecznej muzyce dzieci bawiły sięwspaniale. Wyrazem tego byłuśmiech na ich twarzach i ich rodziców, opiekunów, którzy licznie przybyli na spotkanie.

Były występy artystyczne i oczywiście przybyłtakże Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, medale w turnieju szachowym, dyplomy oraz mnóstwo słodyczy, nie zabrakło loterii, w której każdy los wygrywał. Było również100 balonów z logo projektu, które pocieszały, niechętnie wychodzące dzieci.
Projekt Wesołe Bystrzaki rozpocząłsięna początku września 2017r., potrwa do 31.12.2019r.,
Projekt realizują4 organizacje partnerskie, które złożyły wspólnąofertęna konkurs ogłoszony przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: Towarzystwo PrzyjaciółDzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, UczeńXXI W., Akademia Sportu Wesoła, Partnerstwo dla Pracy;
Działania realizowane w ramach projektu to: korepetycje z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, pogotowie lekcyjne, warsztaty psychoedukacyjne- realizowane bezpośrednio w Szkole Podstawowej nr 172;
Zajęcia szachowe i gry planszowe, j. angielski na różnym poziomie zaawansowania, zajęcia plastyczno-techniczne- odbywająsięw Fundacji UczeńXXI w. ul. Szeroka 2.
Piłka nożna, ręczna, siłownia od 14rż.- zajęcia realizowane głównie na terenie obiektów sportowych SP 172, ale tez na terenie Zielonej.

Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie imprezy wszystkim wolontariuszom i sponsorom, dzięki którym uśmiech zagościłna twarzach ponad 100 dzieci.

Oto zdjęcia z imprezy:

, Aktualności, Aktualności , Aktualności , Aktualności , Aktualności     , Aktualności, Aktualności , Aktualności  , Aktualności , Aktualności, Aktualności , Aktualności , Aktualności, Aktualności , Aktualności , Aktualności , Aktualności , Aktualności , Aktualności  , Aktualności , Aktualności , Aktualności , Aktualności  , Aktualności , Aktualności , Aktualności , Aktualności , Aktualności

Zapraszamy wszystkie Dzieci na imprezę mikołajkowąpołączonąz inauguracjąprojektu “WESOŁE BYSTRZAKI”.

W programie: po krótkiej części oficjalnej zapraszamy na zajęcia szachowe, florystyczne, gry planszowe i gry w języku angielskim oraz zajęcia

plastyczno-techniczne.

Przewidujemy konkursy i drobne upominki oraz program artystyczny.

, Aktualności

Każdy znajdzie cośdla siebie.

Serdecznie zapraszamy!

KIEDY? 10 grudnia w godzinach 12-16.00

GDZIE? w Domu Parafialnym przy ul. Szerokiej 2

, Aktualności

, Aktualności             , Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne porady prawnicze. Prosimy o wcześniejsze umówienie sięna spotkanie:

e-mail: kancelaria@zjaros.pl

telefon: 601 801 765